VONOVIA SE 54,62 / -1,27%
Datum/Vreme 08.07. / 09:05
Promena / Promena(%) -0,70 / -1,27%
Tražnja 55,34 / 185
Ponuda 55,56 / 185
Cena na otvaranju 54,62
Prethodno zatvaranje 55,32
Najviša cena 54,62
Najniža 54,62
Obim [EUR] -
Obim [Jedinice] 0
Dogovorena cena 1
ISIN DE000A1ML7J1
Simbol VNA
Berza Vienna Global Market
Vrsta Stock
Količina tražnje Tražnja Ponuda Količina ponude
185 55,34 55,56 185
1.000 55,16 55,80 1.000