ALPHABET INC 21,466.84 / +0.17%
Date/Time 06/24 / 00:00
Chg. / Chg.(%) 37.45 / +0.17%
Bid -
Ask -
Open 21,434.00
Previous Close 21,429.39
High 21,472.07
Low 21,434.00
Volume [MXN] 17,961,509.00
Volume [Units] 241
Price fixings
ISIN US02079K1079
Security GOOG\*
Exchange Mexico
Type Stock

Other Exchanges

Exchange Last Volume
NASDAQ 1,103.0300 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 109,390
Cboe US 1,104.84 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 6,565
IEX 1,101.49 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 4,704
TradeGate 968.10 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 484
London Inter.. 1,109.2 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 215
Xetra 970.00 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 181
Frankfurt 978.000 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 160
Stuttgart 976.800 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 59
München 976.90 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 977.90 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hannover 977.30 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Hamburg 977.30 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Berlin 977.30 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
gettex 973.400 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Lang & Schwa.. 970.26 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Mexico 21,466.84 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 241
Vienna Globa.. 979.85 84
Borsa Italia.. 980.00 46
Borsa Italia.. 980.00