TALANX AG NA O.N. 31.100 / -0.32%
Date/Time 11/26 / 17:26
Chg. / Chg.(%) -0.100 / -0.32%
Bid 31.100 / 286
Ask 31.120 / 185
Open 31.140
Previous Close 31.200
High 31.180
Low 30.860
Volume [EUR] 2,441,379.800
Volume [Units] 78,666
Price fixings 497
ISIN DE000TLX1005
Security TLX
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 31.100 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 78,666
TradeGate 31.120 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 12,367
Cboe Europe .. 31.11 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 8,013
Cboe Europe .. 31.10 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 6,167
Turquoise 31.10 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2,284
London Inter.. 31.10 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,689
gettex 31.060 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,412
Stuttgart 31.080 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,125
Frankfurt 31.1000 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 320
Vienna Globa.. 31.08 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 31.040 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hannover 31.200 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Hamburg 31.200 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Berlin 31.120 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
München 31.320 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 31.100 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
SIX Swiss Ex.. 38.260
Nasdaq Other.. 36.6400 200
IDC Poland 130.7 3
EUREX Options