VONOVIA SE NA O.N. 43.690 / +0.51%
Date/Time 07/17 / 12:02
Chg. / Chg.(%) 0.220 / +0.51%
Bid 43.690 / 124
Ask 43.700 / 200
Open 43.580
Previous Close 43.470
High 43.730
Low 43.310
Volume [EUR] 10,474,837.510
Volume [Units] 240,698
Price fixings 1125
ISIN DE000A1ML7J1
Security VNA
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 43.690 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 240,698
Cboe Europe .. 43.70 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 120,124
Cboe Europe .. 43.65 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 52,561
Turquoise 43.71 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 29,268
TradeGate 43.790 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 18,968
London Inter.. 43.72 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 5,588
Stuttgart 43.650 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2,908
Frankfurt 43.660 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 343
Hamburg 43.530 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 175
Vienna Globa.. 43.59 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Berlin 43.400 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
München 43.450 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 43.510 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hannover 43.470 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 43.710 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
gettex 43.610 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
SIX Swiss Ex.. 47.450
Borsa Italia.. 43.970 30
Nasdaq Other.. 47.8900 226
EUREX Options