OSRAM LICHT AG NA O.N. 45.210 / -0.53%
Date/Time 01/28 / 17:35
Chg. / Chg.(%) -0.240 / -0.53%
Bid -
Ask -
Open 45.520
Previous Close 45.450
High 45.600
Low 45.130
Volume [EUR] 2,869,737.550
Volume [Units] 63,171
Price fixings 332
ISIN DE000LED4000
Security OSR
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 45.210 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 63,171
London Inter.. 45.53 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 17,650
Cboe Europe .. 45.26 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 9,220
TradeGate 45.160 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 4,465
Cboe Europe .. 45.18 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2,297
Turquoise 45.14 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,936
Stuttgart 45.220 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 499
Frankfurt 45.0900 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 119
gettex 45.170 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 103
Hannover 45.510 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 60
Hamburg 45.240 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 25
Berlin 45.180 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 5
Vienna Globa.. 45.21 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
München 45.520 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 45.480 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
SIX Swiss Ex.. 36.000 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Lang & Schwa.. 45.240 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Nasdaq Other.. 50.6400 400
Borsa Italia.. 40.800 5
Borsa Italia.. 40.800
EUREX Options