Euribor - Kamatna stopa Posljednji Datum  
EUR o.. -0,58871 24.11. Libor EUR overnight - Chart
EUR 1W -0,57743 24.11. Libor EUR 1W - Chart
EUR 1M -0,57986 24.11. Libor EUR 1M - Chart
EUR 2M -0,54600 24.11. Libor EUR 2M - Chart
EUR 3M -0,54814 24.11. Libor EUR 3M - Chart
EUR 6M -0,51914 24.11. Libor EUR 6M - Chart
EUR 1.. -0,47057 24.11. Libor EUR 12M - Chart