Euribor - Kamatna stopa Posljednji Datum  
EUR o.. -0,46771 16.07. Libor EUR overnight - Chart
EUR 1W -0,44329 16.07. Libor EUR 1W - Chart
EUR 1M -0,43571 16.07. Libor EUR 1M - Chart
EUR 2M -0,41514 16.07. Libor EUR 2M - Chart
EUR 3M -0,40543 16.07. Libor EUR 3M - Chart
EUR 6M -0,41314 16.07. Libor EUR 6M - Chart
EUR 1.. -0,32643 16.07. Libor EUR 12M - Chart