Libor USD 3M 2,52788 / -0,29%
Datum/Vreme 10.05. / 00:00
Promena / Promena(%) -0,00737 / -0,29%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 2,52788
Prethodno zatvaranje 2,53525
Najviša cena 2,52788
Najniža 2,52788
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa