Libor USD 3M 2,61463 / +0,14%
Datum/Vreme 14.03. / 00:00
Promena / Promena(%) 0,00375 / +0,14%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 2,61463
Prethodno zatvaranje 2,61088
Najviša cena 2,61463
Najniža 2,61463
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa