Libor USD 3M 2,00088 / +0,74%
Datum/Vreme 11.10. / 00:00
Promena / Promena(%) 0,01475 / +0,74%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 2,00088
Prethodno zatvaranje 1,98613
Najviša cena 2,00088
Najniža 2,00088
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa