Libor USD 3M 0,27588 / -9,18%
Datum/Vreme 03.07. / 00:00
Promena / Promena(%) -0,02787 / -9,18%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 0,27588
Prethodno zatvaranje 0,30375
Najviša cena 0,27588
Najniža 0,27588
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa