Libor USD 3M 1,89150 / -0,45%
Datum/Vreme 03.12. / 00:00
Promena / Promena(%) -0,00863 / -0,45%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 1,89150
Prethodno zatvaranje 1,90013
Najviša cena 1,89150
Najniža 1,89150
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa