E.ON 8.917 / +0.25%
Date/Time 10/23 / 16:58
Chg. / Chg.(%) 0.022 / +0.25%
Bid 8.909 / 999
Ask 9.130 / 125
Open 8.882
Previous Close 8.895
High 8.932
Low 8.882
Volume [EUR] 46,780.245
Volume [Units] 5,244
Price fixings 9
ISIN DE000ENAG999
Security EOAN
Exchange Borsa Italiana
Type Stock

Other Exchanges

Exchange Last Volume
Xetra 8.923 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 5,355,950
London Inter.. 8.911 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2,754,199
Cboe Europe .. 8.93 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,006,229
Turquoise 8.93 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 408,810
Cboe Europe .. 8.93 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 315,583
TradeGate 8.969 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 228,340
Stuttgart 8.944 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 46,449
Nasdaq Other.. 9.9449 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 12,503
Frankfurt 8.9150 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 10,506
Borsa Italia.. 8.917 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 5,244
München 8.904 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2,600
Hannover 8.914 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 2,545
gettex 8.929 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2,100
Hamburg 8.932 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,554
Berlin 8.924 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 507
Bucharest 42.43 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 25
Vienna Globa.. 8.93 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 8.914 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
SIX Swiss Ex.. 10.750 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
SIX Swiss Ex.. 9.058 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Lang & Schwa.. 8.920 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Euronext - B.. 8.750 33
Budapest 2,922.50 38
Prague 232.70 24
Mexico 192.33 2,027
Borsa Italia.. 9.639 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 2,067
EUREX Options