SARTORIUS AG VZO O.N. 360.60 / +2.91%
Date/Time 10/01 / 17:35
Chg. / Chg.(%) 10.20 / +2.91%
Bid -
Ask -
Open 351.80
Previous Close 350.40
High 363.40
Low 350.60
Volume [EUR] 27,705,806.80
Volume [Units] 77,077
Price fixings 1957
ISIN DE0007165631
Security SRT3
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 360.60 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 77,077
Cboe Europe .. 362.20 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 9,013
Turquoise 362.20 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 7,583
Cboe Europe .. 362.00 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 7,361
TradeGate 358.000 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 6,074
London Inter.. 358.70 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 3,844
Stuttgart 359.000 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 150
Frankfurt 359.0000 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 109
gettex 359.800 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 66
München 362.60 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 46
Vienna Globa.. 362.40 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 0
Hamburg 349.80 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hannover 349.80 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 350.20 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Berlin 349.80 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 356.600 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1%
SIX Swiss Ex.. 343.20
Nasdaq Other.. 405.0000 30
Mexico 9,106.62 1,090
EUREX Options