VONOVIA SE NA O.N. 53.62 / -0.70%
Date/Time 03/03 / 17:36
Chg. / Chg.(%) -0.38 / -0.70%
Bid -
Ask -
Open 54.12
Previous Close 54.00
High 54.82
Low 53.24
Volume [EUR] 87,680,627.06
Volume [Units] 1,629,417
Price fixings 4119
ISIN DE000A1ML7J1
Security VNA
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 53.62 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,629,417
Cboe Europe .. 53.62 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 720,730
Turquoise 53.56 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 280,188
London Inter.. 53.25 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 219,315
TradeGate 53.440 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 51,872
Stuttgart 53.400 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 15,457
Cboe Europe .. 53.33 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 5,170
gettex 53.680 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 3,937
München 53.28 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 3,650
Frankfurt 53.6800 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 3,518
Cboe Europe .. 53.47 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 560
Düsseldorf 53.60 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 400
Hannover 54.16 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 150
Hamburg 53.68 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 90
Vienna Globa.. 53.58 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Berlin 53.72 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 53.200 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1%
Nasdaq Other.. 64.5500 740
Borsa Italia.. 53.84 528
EUREX Options