OSRAM LICHT AG NA O.N. 51.2800 / 0.00%
Date/Time 02/25 / 17:03
Chg. / Chg.(%) 0.0000 / 0.00%
Bid -
Ask -
Open 51.2800
Previous Close 51.2800
High 51.2800
Low 51.1600
Volume [EUR] 2,408.9600
Volume [Units] 47
Price fixings 3
ISIN DE000LED4000
Security OSR
Exchange Frankfurt
Type Stock

Other Exchanges

Exchange Last Volume
Xetra 51.24 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 36,103
London Inter.. 51.54 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 4,459
Cboe Europe .. 51.28 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 3,945
TradeGate 51.100 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2,617
Turquoise 51.30 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 655
Stuttgart 51.120 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 400
gettex 51.120 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 261
Hamburg 51.24 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 50
Frankfurt 51.2800 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 47
Vienna Globa.. 51.18 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
München 51.12 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 51.12 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hannover 51.28 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Berlin 51.28 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 51.020 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Cboe Europe .. 51.66 29
Cboe Europe .. 51.06 1
Nasdaq Other.. 63.0000 502
Borsa Italia.. 40.800 5
Borsa Italia.. 40.800
EUREX Options