OSRAM LICHT AG NA O.N. 40.060 / -0.32%
Date/Time 10/23 / 16:48
Chg. / Chg.(%) -0.130 / -0.32%
Bid 40.060 / 4287
Ask 40.070 / 3893
Open 40.050
Previous Close 40.190
High 40.120
Low 39.970
Volume [EUR] 15,552,646.400
Volume [Units] 388,440
Price fixings 1025
ISIN DE000LED4000
Security OSR
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 40.060 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 388,440
Cboe Europe .. 40.07 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 133,119
Cboe Europe .. 40.07 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 105,872
London Inter.. 40.06 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 75,267
Turquoise 40.06 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 73,778
TradeGate 40.050 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 21,946
Frankfurt 40.0500 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,380
Stuttgart 40.060 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 183
Hamburg 40.040 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 153
München 39.350 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 8
Vienna Globa.. 40.07 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 40.060 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hannover 39.750 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Berlin 40.070 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 40.060 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
gettex 40.050 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
SIX Swiss Ex.. 36.000
Nasdaq Other.. 44.3300 500
Borsa Italia.. 40.800 5
Borsa Italia.. 40.800
EUREX Options