OSRAM LICHT AG NA O.N. 40.030 / +0.05%
Date/Time 10/23 / 21:55
Chg. / Chg.(%) 0.020 / +0.05%
Bid 40.040 / 100
Ask 40.120 / 250
Open 39.920
Previous Close 40.010
High 40.110
Low 39.920
Volume [EUR] 7,724.900
Volume [Units] 193
Price fixings 51
ISIN DE000LED4000
Security OSR
Exchange Stuttgart
Type Stock

Other Exchanges

Exchange Last Volume
Xetra 40.120 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 514,856
London Inter.. 40.06 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 173,113
Cboe Europe .. 40.07 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 141,709
Cboe Europe .. 40.07 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 110,424
Turquoise 40.07 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 86,479
TradeGate 40.020 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 23,826
Frankfurt 40.0500 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,380
Stuttgart 40.030 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 193
Hamburg 40.040 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 153
gettex 40.060 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 80
München 39.350 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 8
Vienna Globa.. 40.07 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 40.050 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hannover 39.750 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Berlin 40.070 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
SIX Swiss Ex.. 36.000 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Lang & Schwa.. 40.050 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Nasdaq Other.. 44.3300 500
Borsa Italia.. 40.800 5
Borsa Italia.. 40.800
EUREX Options