COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 40.10 / +0.91%
Date/Time 11/24 / 10:37
Chg. / Chg.(%) 0.36 / +0.91%
Bid 39.67 / 212
Ask 40.19 / 490
Open 40.10
Previous Close 39.74
High 40.10
Low 40.10
Volume [EUR] 11,147.80
Volume [Units] 278
Price fixings 2
ISIN FR0000125007
Security SGO
Exchange Vienna Global Market
Type Stock
Exchange Last Volume
Euronext - P.. 40.090 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 498,317
Cboe Europe .. 40.09 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 137,609
Cboe Europe .. 40.09 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 72,381
Turquoise 40.09 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 62,678
London Domes.. 40.11 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 7,512
Stuttgart 40.040 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 500
Berlin 39.960 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 310
Vienna Globa.. 40.10 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 278
TradeGate 40.000 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 231
Frankfurt 39.8900 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
München 39.860 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 40.180 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 0
Hannover 39.800 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hamburg 39.800 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 40.090 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
gettex 39.840 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Borsa Italia.. 39.930 618
Xetra 39.660 332
Nasdaq Other.. 47.3600 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 101
SIX Swiss Ex.. 35.700
Cboe Europe .. 39.11 100
Cboe Europe .. 39.52 20
Cboe Europe .. 35.07 2
Cboe Europe .. 35.25 2
Mexico 657.47 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 5,621
ICE Europe Futures