Libor USD 3M 0,21838 / +0,29%
Datum/Vreme 16.10. / 00:00
Promena / Promena(%) 0,00063 / +0,29%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 0,21838
Prethodno zatvaranje 0,21775
Najviša cena 0,21838
Najniža 0,21838
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa