Libor USD 3M 0,24675 / +0,92%
Datum/Vreme 24.07. / 00:00
Promena / Promena(%) 0,00225 / +0,92%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 0,24675
Prethodno zatvaranje 0,24450
Najviša cena 0,24675
Najniža 0,24675
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa