Libor USD 3M 0,26063 / -2,84%
Datum/Vreme 29.07. / 00:00
Promena / Promena(%) -0,00762 / -2,84%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 0,26063
Prethodno zatvaranje 0,26825
Najviša cena 0,26063
Najniža 0,26063
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa