Libor USD 3M 0,18750 / +6,84%
Datum/Vreme 23.02. / 00:00
Promena / Promena(%) 0,01200 / +6,84%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 0,18750
Prethodno zatvaranje 0,17550
Najviša cena 0,18750
Najniža 0,18750
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa