Aerodrom Nikola Tesla a.d. Beograd, obicne akcije sa pravom glasa 910 / +0.33%