OSRAM LICHT AG NA O.N. 52.7500 / +0.38%
Date/Time 05/06 / 12:14
Chg. / Chg.(%) 0.2000 / +0.38%
Bid 52.7500 / 500
Ask 52.8000 / 500
Open 52.6000
Previous Close 52.5500
High 52.7500
Low 52.6000
Volume [EUR] 90,739.2500
Volume [Units] 1,723
Price fixings 23
ISIN DE000LED4000
Security OSR
Exchange Frankfurt
Type Stock

Other Exchanges

Exchange Last Volume
Xetra 52.75 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 45,967
Cboe Europe .. 52.75 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 6,974
TradeGate 52.700 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 6,574
London Inter.. 52.65 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 2,257
Frankfurt 52.7500 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,723
Turquoise 52.75 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1,647
gettex 52.750 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 783
Stuttgart 52.750 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 352
Berlin 52.70 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 318
Hamburg 52.60 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 80
München 52.60 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 48
Vienna Globa.. 52.70 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Düsseldorf 52.70 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Hannover 52.60 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
Lang & Schwa.. 52.750 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Cboe Europe .. 52.75 4
Cboe Europe .. 52.03 12
Nasdaq Other.. 62.7000 540
Borsa Italia.. 40.800 5
Borsa Italia.. 40.800
EUREX Options