VONOVIA SE NA O.N. 57.12 / -1.99%
Date/Time 10/21 / 17:35
Chg. / Chg.(%) -1.16 / -1.99%
Bid -
Ask -
Open 58.32
Previous Close 58.28
High 58.34
Low 57.00
Volume [EUR] 65,081,097.28
Volume [Units] 1,134,850
Price fixings 2881
ISIN DE000A1ML7J1
Security VNA
Exchange Xetra
Type Stock
Exchange Last Volume
Xetra 57.12 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,134,850
London Inter.. 57.45 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 135,359
Cboe Europe .. 57.04 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 118,930
Turquoise 57.04 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 89,686
Cboe Europe .. 57.12 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 68,259
TradeGate 56.800 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 50,629
Stuttgart 56.960 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 11,286
Düsseldorf 57.02 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 4,200
Frankfurt 57.0600 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 3,316
gettex 56.880 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,904
Hamburg 57.30 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 1,184
München 57.90 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 400
Berlin 56.88 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 20
Vienna Globa.. 57.06 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1% 0
Hannover 58.00 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 0
SIX Swiss Ex.. 48.000 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Lang & Schwa.. 56.800 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > -1%
Borsa Italia.. 58.50 168
Nasdaq Other.. 71.1000 637
EUREX Options