EUR/CAD Spot 1,42678
Datum/Vreme 21.01. / 21:56
Promena / Promena(%) - /
Tražnja 1,42666 / 1
Ponuda 1,42689 / 1
Cena na otvaranju 1,41399
Prethodno zatvaranje 1,41399
Najviša cena 1,42700
Najniža 1,41399
Obim [CAD] 238.470,96604
Obim [Jedinice] 167.871
Dogovorena cena 0
ISIN EU0009654664
Simbol EURCAD
Berza Forex Swissquote
Vrsta Valuta

Druge berze

Berza Poslednja cena Obim
Forex FXDD 1,42745 903.014
Forex JFD Ba.. 1,42592 436.442
Forex FXCM 1,42719 280.738
Forex Swissq.. 1,42678 167.871
Forex Intern.. 1,42719 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 73.669
Forex ECB 1,42110
Forex RZB 1,4179 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Kliknite na da aktivirate push kvote.