P SLHN 6/23 2,3000
Datum/Vreme 21.11. / 12:14
Promena / Promena(%) - /
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 2,3000
Prethodno zatvaranje 4,5600
Najviša cena 4,1000
Najniža 2,3000
Obim [CHF] 46,0000
Obim [Jedinice] 20
Dogovorena cena 4
ISIN DE000C5JPAW8
Simbol SLHN
Berza EUREX
Strike Price 280.0000
Vrsta Option Put