Libor USD 1M 0,08363 / -2,76%
Datum/Vreme 08.10. / 00:00
Promena / Promena(%) -0,00237 / -2,76%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 0,08363
Prethodno zatvaranje 0,08600
Najviša cena 0,08363
Najniža 0,08363
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD1M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa