Libor USD 3M 0,12113 / -2,02%
Datum/Vreme 08.10. / 00:00
Promena / Promena(%) -0,00250 / -2,02%
Tražnja -
Ponuda -
Cena na otvaranju 0,12113
Prethodno zatvaranje 0,12363
Najviša cena 0,12113
Najniža 0,12113
Obim [XPP] -
Obim [Jedinice]
Dogovorena cena
ISIN
Simbol LIBORUSD3M
Berza Libor Rates (7d)
Vrsta Kamatna stopa