EUR/AUD Spot 1,58179 / +0,51%
Datum/Vreme 14.01. / 21:59
Promena / Promena(%) 0,00795 / +0,51%
Tražnja 1,58166 / 1
Ponuda 1,58192 / 1
Cena na otvaranju 1,57372
Prethodno zatvaranje 1,57385
Najviša cena 1,58491
Najniža 1,57260
Obim [AUD] 111.619,04920
Obim [Jedinice] 70.756
Dogovorena cena 70756
ISIN EU0009654748
Simbol EURAUD
Berza Forex International
Vrsta Valuta

Druge berze

Berza Poslednja cena Obim
Forex FXDD 1,58176 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 1.200.890
Forex JFD Ba.. 1,58369 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 371.409
Forex FXCM 1,58179 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 281.765
Forex Swissq.. 1,58172 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 222.430
Forex Intern.. 1,58179 Kaum Veränd. zu Schluss Vort. 70.756
Forex ECB 1,58030 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Forex RZB 1,5759 Kaum Veränd. zu Schluss Vort.
Kliknite na da aktivirate push kvote.