EUR/AUD Spot 1,58659 / +1,75%
Datum/Vreme 26.11. / 21:59
Promena / Promena(%) 0,02726 / +1,75%
Tražnja 1,58554 / 1
Ponuda 1,58763 / 1
Cena na otvaranju 1,55933
Prethodno zatvaranje 1,55932
Najviša cena 1,59106
Najniža 1,55696
Obim [AUD] 110.581,02152
Obim [Jedinice] 70.162
Dogovorena cena 70162
ISIN EU0009654748
Simbol EURAUD
Berza Forex International
Vrsta Valuta

Druge berze

Berza Poslednja cena Obim
Forex JFD Ba.. 1,58944 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 416.348
Forex Swissq.. 1,59016 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 388.100
Forex FXCM 1,58659 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 342.122
Forex FXDD 1,59005 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 115.343
Forex Intern.. 1,58659 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1% 70.162
Forex ECB 1,57950 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1%
Forex RZB 1,5786 Diff. akt. K. - Schluss Vort. > 1%
EUREX Opcije
Kliknite na da aktivirate push kvote.